NEW INFORMATION
酒店百科

豪华套房精选大床房商务大床房商务标间

客房数量和规模划分

       酒店一般地说来就是给宾客提供歇宿和饮食的场所。具体地说饭店是以它的建筑物为凭证,通过出售客房、餐饮及综合服务设施向客人提供服务,从而获得经济收益的组织。酒店主要为游客提供住宿服务、亦生活的服务及设施(寝前服务)、餐饮、游戏、娱乐、购物、宴会及会议等设施。
       酒店客房数量和规模划分
       1. 很大型酒店:2000间客房以上
       2. 大型酒店:1000间客房以上
       3. 中大型酒店:500-1000间客房
       4. 中型酒店:200-500间客房
       5. 中小型酒店,小型酒店:50-200间客房
       转载请注明出处:http://www.yuanyijd.com
2022/08/19 14:18:39 681 次