NEW INFORMATION
酒店百科

豪华套房精选大床房商务大床房商务标间

关于宾馆住宿须知说明

       宾馆住宿须知包括以下几点:
       1、遵守宾馆的各项规定,尊重工作人员和其他客人,保持礼貌和文明。
       2、保持房间卫生和整洁,不随意破坏房间设施,爱护公共财物。
       3、在房间内不进行违法活动,不携带危险物品等进入宾馆。
       4、注意安全,不要私自改变房间内的设施,如电器、消防设施等。
       5、按照规定时间退房,如需延时退房需提前与宾馆沟通并支付相应费用。
       总之,宾馆住宿须知是为了保障客人的安全和舒适,遵守相关规定和注意事项是每位客人的责任和义务。
2023/10/16 14:04:30 270 次